Hitachi Smartbereder + Multi

Smartbereder + multi er en kombinasjonsløsning som lar deg koble sammen berederen med 1 til 4 innedeler (luft varmepumper) til en enkelt utedel. Dette er enda et helt unikt produkt på markedet da det er det første multi splitt systemet som både gir deg kjøling, oppvarming og tappevann kun ved bruk av en enkel og meget effektiv varmepumpe utedel.

Hitachi Smartbereder + Multi er svært fleksibelt og passer derfor både til boliger med stort energibehov og til mindre boliger med begrenset plass.

Kvalifiserer til Enovastøtte på opptil kr 5 000,-

Mest populære kombinasjoner

Oppgitte priser er fra pris med Mokai veggmodell som utgangspunkt oppgitt med anbefalt kW kombinasjon. Alle priser er oppgitt ekskludert montering da en fast pris er vanskelig å fastslå med tanke på blant annet rørstrekk, borring etc.

* Prisen inkluderer deler i foreslått kombinasjon, samt varmekabel, sikkerhetsventil og miljøavgift. Montering og montasjeutstyr er ikke inkludert i prisen.

Hvordan fungerer teknologien?

Smartberederen er en delt varmepumpe og varmtvannsbereder som varmer opp tappevann ved hjelp av en gulvstående bereder og en luft varmepumpe utedel. Berederen kan ved å kun bruke fornybar energi produsere varmtvann opp til 55°C (og opptil 75°C med elektrisk back-up element som er innebygget i berederen).

Varmepumpen i Smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann. R32 kuldemediet minimerer miljøpåvirkning samtidig som Inverter kompressoren i utedelen opprettholder høy ytelse og et mye lavere energiforbruk enn elektriske beredere.

* Hitachi Smartbereder er den første R32 varmepumpe varmtvannsberederen på markedet som er i full overensstemmelse med EN378.

Hvor passer Smartbereder + Multi inn?

Smartberederen og kombinasjonsløsningen smartbereder + multi er ypperlig å plassere både i nye boliger og boliger som moderniseres. Større boliger som benytter mye energi til oppvarming av tappevann vil kunne ha store energibesparelser ved å installere en Hitachi Smartbereder. Selve installasjonen krever svært lite inngrep i boligen og er et rimeligere alternativ om man sammenligner med tradisjonelle luft-vann varmepumper.

Kompatibel med en rekke ulike innedeler

Velg mellom to ulike veggmodeller, en gulvmontert modell og kassett. Går du for et annlegg med flere innedeler kan du ha forskjellige innedeler på samme system.