Tips til valg av varmepumpe

EnergitabellLitt om SCOP og Energiklasser
En vanlig årsak til å investere i en varmepumpe er for å senke oppvarmingskostnadene. Hvor mye du kan spare avhenger av flere faktorer som din nåværende oppvarmingsløsning, hvor i landet du bor og boligens planløsning. Generelt pleier man å si at man kan spare omlag 40-70 prosent ved å bytte fra tradisjonell oppvarming til varmepumpe.

En måte å måle årsbesparingen på er SCOP, eller årsvarmefaktor som det også kalles. SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance og viser hvor mye varmeenergi du kan få ut sammenlignet med det strømforbruket varmepumpen bruker i løpet av et år.

SCOP vises med en verdi, og jo høyere denne verdien er, desto høyere besparelse kan du oppnå. Man kan si at verdien angir hvor mye varme du får for pengene. SCOP-verdien bestemmer også hvilken energiklasse en varmepumper hører under. Høy SCOP gir også høy energiklasse fordi du får mer varme pr. forbrukt kWh. En SCOP på over 5,1 gir høyest energiklasse A+++. En varmepumpe med høy SCOP og høy energiklasse koster ofte litt mer, men gir til gjengjeld en høyere besparelse og er samtidig mer miljøvennlig.

1. Hvilken varmepumpeløsning passer best til boligen min
En luft/luft varmepumpe er egnet for de fleste hus og er den varmepumpeløsningen med lavest investering og dessuten svært lave vedlikeholdskostnader. Du kan velge mellom Single Split -eller Mulit Split løsninger. Single Split betyr at du har en innendørs enhet som er koblet til en utendørs enhet. Denne løsningen passer best til hus med en åpen planløsning. Med Multi Split kan man koble sammen flere innendørs enheter til én utendørs enhet, og dermed få bedre spredning av varme/kjøling. Multi Split er best hvis du har et hus med flere etasjer eller et hus med flere lukkede deler der 1 innendørs enhet har vanskelig for å fordele varmen i hele huset.

Du bør også bruke en luft/luft varmepumpe som et supplement til annen sentral varmekilde, f.eks. oljefyr eller vedfyring. Da er det som regel nok med Single Split – løsning, og på denne måten kan du også spare mye av de totale oppvarmingskostnadene.

2. Har plasseringen noen betydning
Ja, plasseringen er avgjørende for at en varmepumpe skal fungere godt og spre varmen på best mulig måte. Ettersom planløsninger varier mye fra hus til hus, er det vanskelig å gi generelle råd om luftvarmepumpens plassering for best resultat. Man kan imidlertid si at innendørsenheten bør plasseres høyt og luftig for å gi den beste luftfordelingen. Varmepumpen skal installeres av en sertifisert installatør.

3. Sammenlign SCOP-verdi (og energiklasse) og tenk over hva som passer til dine behov
Sammenlign SCOP-verdien på ulike varmepumper og tenk over hvor høy SCOP-verdi og hvor høy energiklasse du vil at varmepumpen din skal ha. Skal du bruke varmepumpen som din fremste varmekilde, kan det være verdt å investere i en pumpe med høy SCOP og energiklasse. Selv om den kan være dyrere i innkjøp, lønner investeringen seg som regel i lengden.

4. Se på varmeeffekten ved lave temperaturer
Ettersom det ofte er kaldt i Norden, er det viktig å se på varmepumpens effekt ved ulike utetemperaturer. Varmeeffekten måles i kW og jo høyere effekt ved lave utetemperaturer, jo bedre. Sammenlign effekten til ulike varmepumper ved lave temperaturer for å få en idé om hvor bra den fungerer i vinterhalvåret.

5. Sammenlign lydnivået til ulike varmepumper
Det er en god idé å finne ut og sammenligne støynivået hos ulike varmepumper, for ingen ønsker å bli forstyrret av støy fra varmepumpen sin. Finn støynivået for både innendørs og utendørs enhet, og sammenlign de to ulike modellene. Et tips er å finne ut hva støynivået på viften er med middels hastighet. Det er den hastigheten varmepumpen oftest brukes i, noe som innebærer at det er der det er viktigst med et så lavt støynivå som mulig. En god retningslinje er 20 til 40 dBA for innendørsenheten og mellom 40-50 dBA for utendørsenheten.

6. Hvilke tilbehør og funksjoner vil jeg ha
Tenk på hvilke ekstra funksjoner du vil at varmepumpen skal ha. Noen varmepumper kan kobles til et trådløst nettverk via WiFi, noe som gjør at du kan styre varmepumpen og regulere temperaturen med mobiltelefonen uansett hvor du er. Du kan også få vedlikeholdsvarme som holder en jevn temperatur når du ikke er der. Dette passer f.eks. bra på hytta. En annen funksjon som de fleste varmepumper har er kjølefunksjon. Det kan være bra å ha på varme sommerdager.